รพ.สต.ปราสาท: ทำเนียบเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ปราสาท อ.ขุขันธ์

1.นายศีลวัต  รัตนพันธ์ ผอ.รพ.สต.ปราสาท

2.นางสาวสุพรรษา ศุภนิมิตวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

3.นางกฤษณา พันธ์แก่น พยาบาลวิชาชีพ

4.นางสาววัชรีพร สุขเฉลิม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

5.นางขวัญไพร งามสม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

6.นายพีระวัฒน์ อินหอม ผู้บันทึกข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น