รพ.สต.ปราสาท: วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ รพ.สต.ปราสาท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท มีมาตรฐาน บริการด้วยใจ เพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น